Kurum içi Projeler

Katılım / Amaç

• Çalışanlar

• Tedarikçiler

• Bayiler

• Diğer paydaşlar…

• Gelirleri arttırmak

• Giderleri azaltmak

• Süreç ve işleyişleri geliştirmek

• Çalışan ve diğer paydaşlarla yakınlaşmak

Müşteri memnuniyetini arttırmak

Süreç

• Sadece telefon numaraları sistemde tanımlanan kitle erişebilir.

• Geliştirilmek istenen ürün, hizmet veya prosesle ilgili spesifik konuya odaklanılır.

• Kurum hedefleri, politika ve kültürüyle ilgili farkındalık arttırılır.

• Katılımcıların çalışma grupları kurarak birbiriyle çalışması teşvik edilir.

• Katılımcıların konuyla ilgili içgörü ve eğilimleri incelenir.

• Aylık projelerle kurum içindeki yaratıcılık dinamik ve canlı tutulur. En yaratıcı ve katılımcı olanlar dönemsel olarak ödüllendirilir.

Örnek

Lansmanı yapılacak…ürünümüzle ilgili nasıl bir tanıtım kampanyası?

• …stoklarımızı, bulunabilirliği düşürmeden nasıl azaltabiliriz?

• Seyahat masraflarımızı iş kalitemizi etkilemeden nasıl azaltabiliriz?

• Üyelerimize gelecek yılki… hedefimizi en anlaşılır şekilde nasıl aktarabiliriz?